Sigorta Hukuku Departmanı

Sigorta Hukuku Departmanı

Sigorta hukuku, sigortacı ile sigortalı arasında imzalanan sigorta sözleşmesiyle beraber hayatın getireceği risklere, aksiliklere karşılık kişinin zararını ve hayatını güvence altına almasıdır. Sigortacı, belirlenen bir prim karşılığında kişinin uğrayacağı tüm tehlikeleri en aza indirmektedir. Sigorta türleri kişinin yararına ve kullanım şekline göre değişmektedir.

Sigorta Sözleşme Şartları

  • • Prim ödemesi
  • • Beyan yükümlülüğü
  • • Sigorta poliçesi hazırlama
  • • Riziko gerçekleştiği vakit beyanda bulunma
  • • Tehlike sonrası zararı hafifletme veya kurtarma
  • • Hasar durumunda tazminat ödenmesi

Sigorta Hukuku Türleri

Hizmet Verdiğimiz Diğer Departmanlar

Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku Departmanı

İş Hukuku

İş Hukuku Departmanı

Vatandaşlık Hukuku

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku Departmanı

Malpraktis Hukuku

Hatalı Tıbbi Uygulama Hukuku

İzale-i Şuyu

Ortaklığın Bozulması Hukuku

Arabuluculuk

Arabuluculuk Hukuku Departmanı

Boşanma Davası

Nafaka ve Boşanma Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku Departmanı

Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku Departmanı

Özelleştirme Hukuku

Özelleştirme Hukuku Departmanı

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku Departmanı

KVKK Hukuku

KVKK Hukuku Departmanı

İcra Hukuku

İcra Hukuku Departmanı

Danışmanlık için
İletişime Geçin

İletişim