Çalışma Alanlarımız

Sizin İçin
Ne Yapabiliriz ?

Hukuk alanında yaşanabilecek her türlü davanın üstesinden ekibimizce gelmekteyiz. Yaşadığınız problemi bizlere anlatın sizler için geri kalan tüm hukuki süreci üstlenelim
 • Fikri Mülkiyet Hukuku
 • Ceza Hukuku
 • Aile (Boşanma ve Mal Rejimi) Hukuku
 • İcra ve İflas Hukuku
 • Kira Hukuku
 • Sigorta Hukuku
 • Ticaret Hukuku
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • İdari Davalar
 • Kamulaştırma Davaları
 • Kişisel Verilerin Korunması
 • Bilişim Hukuku
 • Vatandaşlık Hukuku, Göçmenlik Hukuku
 • Dava ve Uyuşmazlık Çözümleri
 • Sözleşmeler Hukuku
 • Önleyici Hukuk Tedbirleri

Hizmet Verdiğimiz Diğer Departmanlar

Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku Departmanı

İş Hukuku

İş Hukuku Departmanı

Vatandaşlık Hukuku

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku Departmanı

Malpraktis Hukuku

Hatalı Tıbbi Uygulama Hukuku

İzale-i Şuyu

Ortaklığın Bozulması Hukuku

Arabuluculuk

Arabuluculuk Hukuku Departmanı

Boşanma Davası

Nafaka ve Boşanma Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku Departmanı

Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku Departmanı

Özelleştirme Hukuku

Özelleştirme Hukuku Departmanı

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku Departmanı

KVKK Hukuku

KVKK Hukuku Departmanı

İcra Hukuku

İcra Hukuku Departmanı

Danışmanlık için
İletişime Geçin

İletişim