Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK)

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK)

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 24 Mart 2016 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiş ve 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Günümüzde bilgisayar, internet ve cep telefonları gibi modern iletişim araçlarının yardımıyla bireylere ait kişisel verilere kolayca ulaşılabilmekte ve bu veriler kişiler, şirketler ve ülkeler arasında çok hızlı şekilde paylaşılabilmektedir. Bu durum, kişisel verilerin sahibi olan bireylerin hukuki güvenliğini tehdit edecek ve özel yaşamlarının gizliliğini bozabilecek bir seviyeye ulaşabilir.Kanunda verilen görevleri yerine getirmek üzere idari ve mali özerkliğe sahip ve kamu tüzel kişiliğini haiz Kişisel Verileri Koruma Kurumu kurulmuştur. Kurum, Kurul ve Başkanlıktan oluşur. Kurumun karar organı kuruldur. Kurum, ihtiyaç duyulması halinde görev alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri veya üniversitelerle işbirliği yapar. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, dokuz üyeden oluşmaktadır Kurulun beş üyesi TBMM, iki üyesi Cumhurbaşkanı, iki üyesi Bakanlar Kurulu tarafından seçilir.Kişisel verilerin korunması için ciddi önlemlerin alınması ve gerekli sorumlulukların yerine getirilmesi gerekiyor. Şirketler, almadıkları önlemler ve yerine getirmedikleri sorumluluklar neticesinde veri ihlalleri yaşarken, KVKK tarafından da ciddi cezalarlakarşılaşıyor.

Hizmet Verdiğimiz Diğer Departmanlar

Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku Departmanı

İş Hukuku

İş Hukuku Departmanı

Vatandaşlık Hukuku

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku Departmanı

Malpraktis Hukuku

Hatalı Tıbbi Uygulama Hukuku

İzale-i Şuyu

Ortaklığın Bozulması Hukuku

Arabuluculuk

Arabuluculuk Hukuku Departmanı

Boşanma Davası

Nafaka ve Boşanma Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku Departmanı

Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku Departmanı

Özelleştirme Hukuku

Özelleştirme Hukuku Departmanı

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku Departmanı

KVKK Hukuku

KVKK Hukuku Departmanı

İcra Hukuku

İcra Hukuku Departmanı

Danışmanlık için
İletişime Geçin

İletişim